Đầu đọc 2 chiều (Tổng 12 sản phẩm)

DDVSBM565 Máy quét mã vạch 2 chiều Symbol DS3408

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

16.773.750 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM551 Đầu đọc mã vạch 2 chiều Symbol DS6708

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

11.853.450 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL548 Đầu đọc mã vạch Metrologic (USA) MS 1890

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

11.853.450 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL547 Đầu đọc mã vạch Metrologic (USA) MS-1690

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

8.275.050 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

QS6500BT Đầu đọc mã vạch Datalogic QS 6500 BT

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

11.853.450 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVD131 Đầu đọc mã vạch Datalogic Firescan D131

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

6.306.930 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT570 Đầu đọc mã vạch Datalogic GRYPHON LASER (D4330)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

5.143.950 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT541 Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC GRYPHON IMAGER (Gryphon D4130)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.696.650 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT530 Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon D432 Plus (2DPlus)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.827.750 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT528 Đầu đọc mã vạch Datalogic LYNX D432 RF

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

16.214.625 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVZBX2305 Đầu đọc mã vạch 2D Zebex Z6112

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.450.000 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVZBX2302 Đầu đọc mã vạch 2D Z3152

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.115.000 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm