Điện thoại để bàn - Kéo dài (Tổng 13 sản phẩm)

Điện thoại Panasonic KX-TG1312

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.190.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại kéo dài panasonic KX-TGA641

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

880.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại Panasonic KX-TG 6461

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.150.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại Panasonic KX-TG 6451

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.000.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6712 màu đen "Mất điện dùng được"

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.670.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6711

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.040.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại Panasonic KX-TG 2712 màu đen

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.310.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2711

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

850.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại bàn KX-TG 2512

1.300.000₫

Còn hàng

Điện thoại bàn KX-TG 2512

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.300.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại bàn Panasonic KX-TG 2511

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

820.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại Panasonic KX-TG 1611

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

730.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện Thoại Panasonic KX-TG 1102 Màu bạc

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.220.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Điện thoại cố định Panasonic KX-TG1311 màu đen

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

700.000 ₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm