Ổ cứng gắn ngoài - HDD External (Tổng 18 sản phẩm)

Ổ cứng gắn ngoài WD My PassPort Ultra SE 2.5" 500GB USB 3.0&2

Giá niêm yết: 1.390.000₫

1.380.000₫

Còn hàng

-1%

Ổ cứng gắn ngoài WD My PassPort Ultra SE 2.5" 500GB USB 3.0&2

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.380.000 ₫

1.390.000 ₫

36 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD Elements 3.5" USB 3.0 2TB - WDBWLG0020HBK

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.200.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD Elements 2TB 2.5" USB 3.0 - WDBU6Y0020BBK

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.050.000 ₫

35 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD Elements 1TB 2.5" USB 3.0 - WDBUZG0010BBK

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.690.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD Elements 500GB 2.5" USB 3.0 - WDBUZG5000ABK

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.200.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Book Studio 3.5" 3TB - WDBCPZ0030HAL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Book Studio 3.5" 2TB - WDBCPZ0020HAL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Book Studio 3.5" 1TB - WDBCPZ0010HAL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Cloud 3.5" 4TB - WDBCTL0040HWT

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

6.000.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Cloud 3.5" 3TB - WDBCTL0030HWT

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.400.000 ₫

36 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Cloud 3.5" 2TB - WDBCTL0020HWT

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.600.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Book 3.5" 4TB USB 3.0- WDBFJK0040HBK

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.200.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Book 3.5" 3TB USB 3.0 - WDBFJK0030HBK

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.050.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My Book 3.5" 2TB USB 3.0 - WDBFJK0020HBK

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.300.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My PassPort Slim 2.5" 2TB - WDBPDZ0020BAL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.890.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My PassPort Slim 2.5" 1TB - WDBGMT0010BAL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.350.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My PassPort Ultra 2.5" 2TB USB 3.0

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.390.000 ₫

36 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ổ cứng GN WD My PassPort Ultra 2.5" 1TB USB 3.0

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.790.000 ₫

36 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm