Thiết bị lưu trữ NAS (Tổng 33 sản phẩm)

Thiết bị lưu trữ Synology - Hộp ổ cứng gắn ngoài kết nối mạng LAN USB 3.0- DS3612xs

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

62.950.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology - Hộp ổ cứng gắn ngoài kết nối mạng LAN USB 3.0 - DS2413+

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

35.380.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Hộp Ổ cứng kết nối mạng LAN hiệu Synology - RX410

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology - Hộp ổ cứng gắn ngoài kết nối mạng LAN USB 3.0 - RX1214

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Hộp Ổ cứng gắn ngoài cổng Infiniband hiệu Synology - RX1211

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology - Hộp ổ cứng gắn ngoài kết nối mạng LAN USB 3.0 - RS814

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology - Hộp Ổ cứng kết nối mạng LAN USB 3.0 - RS812+

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Hộp Ổ cứng kết nối mạng LAN hiệu Synology - RS812

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Hộp Ổ cứng kết nối mạng LAN USB 3.0 - DS214

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.160.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Hộp Ổ cứng kết nối mạng LAN hiệu Synology - DS213

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

6.400.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology DS414

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

8.950.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology RS2414RPPL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology RS3614RPXS

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology RS814RPPL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology RX1214RP

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology SYNBOXRS2414PL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology SYNBOXRS3412XS

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology SYNBOXRS3413XSP

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology SYNBOXRS3614XSP

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology SYNHDDBORS814PL

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology DS112

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.400.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology DS114

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.500.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology DS1513

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

20.400.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thiết bị lưu trữ Synology DS1813P

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

25.300.000 ₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
1 2