Băng mực OKI (Tổng 10 sản phẩm)

ML-8810 Băng mực Ribbon OKI ML- 8810

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.050.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ribbon ML-8810 - 10 Triệu ký tự
 • Sử dụng cho máy OKI ML 8810

ML-4410 Băng mực Ribbon dùng cho máy in kim Oki ML - 4410

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.050.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ribbon ML-4410
 • 15 Triệu ký tự

ML-5720 Băng mực Ribbon OKI ML 5720 / 5790

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

480.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ribbon ML5720/5790
 • 8 Triệu ký tự

ML-184 Băng mực Ribbon OKI ML 184, ML 320

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

170.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

ML-790 Băng mực Ribbon dùng cho máy in kim Oki ML 790, ML 791

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

189.570 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

ML-6300FB Băng mực Ribbon OKI ML - 6300FB

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

279.243 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

ML-5721 Băng mực Ribbon OKI ML 5721 / 5791

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

778.089 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

ML-590 Băng mực Ribbon ML- 590 / 591 (dùng cho ML - 390FB)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

189.570 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

ML-390 Băng mực Ribbon Oki ML380, ML385, ML386, ML390, ML391, ML3390, ML3391

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

169.548 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

ML-1120 Băng mực Ribbon dùng cho máy in kim Oki ML1120, ML1190

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

170.000 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm