Cáp HDMI Ugreen cao cấp (Tổng 27 sản phẩm)

Ugreen 10296 - Cáp HDMI 10m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10296 vỏ bọc kim loại cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

850.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10296 - Cáp HDMI 10m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10296 vỏ bọc kim loại cao cấp kết nối kim loại cáp với Nylon cung cấp một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV của bạn vào đĩa Blu-ray của bạn, truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ rạp hát gia đình của bạn.

Ugreen 10295 - Cáp HDMI 8m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10295 vỏ bọc kim loại cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

550.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10295 - Cáp HDMI 8m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10295 vỏ bọc kim loại cao cấp kết nối kim loại cáp với Nylon cung cấp một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV của bạn vào đĩa Blu-ray của bạn, truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ rạp hát gia đình của bạn.

Ugreen 10294 - Cáp HDMI 5m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10294 vỏ bọc kim loại cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

500.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10294 - Cáp HDMI 5m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10294 vỏ bọc kim loại cao cấp kết nối kim loại cáp với Nylon cung cấp một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV của bạn vào đĩa Blu-ray của bạn, truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ rạp hát gia đình của bạn.

Ugreen 10293 - Cáp HDMI 3m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10293 vỏ bọc kim loại cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

550.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10293 - Cáp HDMI 3m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10293 vỏ bọc kim loại cao cấp kết nối kim loại cáp với Nylon cung cấp một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV của bạn vào đĩa Blu-ray của bạn, truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ rạp hát gia đình của bạn.

Ugreen 10291 - Cáp HDMI 1.5m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10291 vỏ bọc kim loại cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

250.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10291 - Cáp HDMI 1.5m hỗ trợ 4K*2K HD126 Ugreen 10291 vỏ bọc kim loại cao cấp kết nối kim loại cáp với Nylon cung cấp một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV của bạn vào đĩa Blu-ray của bạn, truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ rạp hát gia đình của bạn.

Ugreen 11106 - Cáp HDMI 15M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 11106 cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

600.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 11106 - Cáp HDMI 15M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 11106 cao cấp là một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV , truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ t

Ugreen 10170 - Cáp HDMI 10M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10170 cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

360.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10170 - Cáp HDMI 10M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10170 cao cấp là một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV , truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ thiết bị truyền hình tại gia đình của bạn.

Ugreen 10167 - Cáp HDMI 5M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10167 cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

160.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10167 - Cáp HDMI 5M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10167 cao cấp là một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV , truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ thiết bị truyền hình tại gia đình của bạn

Ugreen 10130 - Cáp HDMI 3M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10130 cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

110.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10130 - Cáp HDMI 3M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10130 cao cấp là một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV , truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ

Ugreen 10129 - Cáp HDMI 2M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10129 cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

90.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10129 - Cáp HDMI 2M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10129 cao cấp là một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV , truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ thiết bị truyền hình tại gia đình của bạn.

Ugreen 10128 - Cáp HDMI 1,5M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10128 cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

80.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10128 - Cáp HDMI 1,5M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10128 cao cấp là một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV , truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ thiết bị truyền hình tại gia đình của bạn.

Ugreen 10115 - Cáp HDMI 1M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10115 cao cấp

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

70.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10115 - Cáp HDMI 1M hỗ trợ 3D full HD 4Kx2K chính hãng Ugreen 10115 cao cấp là một giải pháp một cáp cho nhiều nhu cầu giải trí gia đình của bạn. Nó có thể được áp dụng để kết nối với HDTV , truyền hình 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Cable Box, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD với một đầu ra HDMI. Sau đó, bạn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video từ thiết bị truyền hình tại gia đình của bạn.

Ugreen 10114 - Cáp HDMI dài 30M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10114

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.490.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10114 - Cáp HDMI dài 30M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10114 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10113 - Cáp HDMI dài 25M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10113

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

1.250.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10113 - Cáp HDMI dài 25M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10113 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10112 - Cáp HDMI dài 20M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10112

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

890.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10112 - Cáp HDMI dài 20M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10112 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10111 - Cáp HDMI dài 15M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10111

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

600.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10111 - Cáp HDMI dài 15M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10111 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10179 - Cáp HDMI dài 12m hỗ trợ Ethernet + 4k x 2k Chính hãng Ugreen 10179

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

420.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10179 - Cáp HDMI dài 12m hỗ trợ Ethernet + 4k x 2k Chính hãng Ugreen 10179 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10178 - Cáp HDMI dài 8m hỗ trợ Ethernet + 4k x 2k Chính hãng Ugreen 10178

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

320.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10178 - Cáp HDMI dài 8m hỗ trợ Ethernet + 4k x 2k Chính hãng Ugreen 10178 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn

Ugreen UG-10110 - Cáp HDMI dài 10M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen UG-10110

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

350.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen UG-10110 - Cáp HDMI dài 10M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen UG-10110 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10109 - Cáp HDMI dài 5M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10109

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

180.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Cáp HDMI dài 5M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10109 Cáp HDMI 5m cao cấp hỗ trợ Ethernet 4k 2k Ugreen 10109 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10108 - Cáp HDMI dài 3M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10108

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

130.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10108 - Cáp HDMI dài 3M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10108-Cáp HDMI 3m cao cấp hỗ trợ Ethernet 4k 2k Ugreen 10108 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn

Ugreen 10107 - Cáp HDMI dài 2M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10107

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

100.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10107 - Cáp HDMI dài 2M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10107 - Cáp HDMI 2m cao cấp hỗ trợ Ethernet 4k 2k Ugreen 10107 dùng để kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable, PC hoặc bất kỳ thiết bị HD có đầu ra HDMI giúp bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và video như một rạp hát ngay trong gia đình của bạn.

Ugreen 10106 - Cáp HDMI dài 1M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10106

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

80.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 10106 - Cáp HDMI dài 1M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI chính hãng Ugreen 10106 Cáp HDMI Ugreen chính hãng cao cấp này có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2. 10,2 Gb / s.
 • - Cáp có độ dài 1M
 • - Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio
 • - Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant

Ugreen 20112 - Đầu nối HDMI vuông góc 90 độ Ugreen 20112 ( bẻ phải )

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

70.000 ₫

18 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Ugreen 20112 - Đầu nối HDMI vuông góc 90 độ Ugreen 20112 ( bẻ phải )
 • Dùng để kết nối HDMI và giao diện HDMI.
 • - Nhỏ và tiện lợi , bọc nhựa bảo vệ tốt
 • - Dùng cho thiết bị có cổng HDMI khó cắm cáp HDMI thường, các thiết bị có cổng HDMI ở góc hẹp như tivi treo tường.
1 2