Máy chấm công (Tổng 23 sản phẩm)

Máy chấm công silicon FTA-U300+ID

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.790.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công Silicon FTA-T2 ( Vân tay Desktop )

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.190.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay SILICON FTA - U300-C +ID

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.550.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công Vân tay Silicon FTA -5000T+ID

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.350.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay SILICON FTA-FA2

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.950.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay SILICON FTA-3000T-C

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.250.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công Silicon FTA-FA1

7.950.000₫

Còn hàng

Máy chấm công Silicon FTA-FA1

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.950.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay SILICON FTA - QC

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.150.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Ruy băng mực máy chấm công thể giấy

 • Giá bán

 • Tình trạng

350.000 ₫

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Giá để thẻ chấm công RP-26

 • Giá bán

 • Tình trạng

335.000 ₫

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Giá để thẻ chấm công RP-50

 • Giá bán

 • Tình trạng

390.000 ₫

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Thẻ giấy chấm công

95.000₫

Còn hàng

Thẻ giấy chấm công

 • Giá bán

 • Tình trạng

95.000 ₫

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công Silicon TR-7800 (Thẻ giấy)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.550.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công Silicon TR-7700 (Thẻ giấy)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.950.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công thẻ PROXIMITY SILICON PCACS-SC403

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.190.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay Silicon TA20

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.590.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay Silicon TA10

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.890.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay Silicon TA2300+RFID

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.750.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay Silicon TA2300

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.650.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay Silicon TA2200

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.460.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công vân tay Silicon NS-2350E

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.650.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6B

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.150.000 ₫

12 tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm

Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6A

 • Giá bán

 • Tình trạng

3.150.000 ₫

Còn hàng

Thông số sản phẩm