Thiết bị kiểm kho (Tổng 4 sản phẩm)

TKKMTL633 Thiết bị kiểm kho di động Metrologic SP5500 OptimusS™(5502)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

10.965.240 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

TKKCHL631 Thiết bị kiểm kê kho tự động CPT-8000LThiết bị kiểm kê kho tự động Cipherlab CPT-8000L 3MB

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

10.965.240 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

TKKUNT634 Thiết bị kiểm kê kho hàng hoá Unitech HT 580-BT

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

9.957.750 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

TKKCHL632 Thiết bị kiểm kê kho tự động Cipherlab CPT-720

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

15.836.550 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm