Máy bán hàng POS (Tổng 4 sản phẩm)

POSIBM1699 Máy bán hàng POS IBM Sure POS100

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

POSIBM1697 Máy bán hàng POS IBM AnyPlace Kiosk (4838-33E Mickey)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

POSIBM1696 Máy bán hàng POS IBM SUREPOS 500 (4846-E45)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

POSFLY1694 Máy bán hàng tự động cảm ứng FLYTECH - POS 465

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm