Dịch vụ IT , Máy văn phòng (Tổng 2 sản phẩm)

Dịch vụ bảo trì máy tính

  • Giá bán

  • Tình trạng

Liên hệ

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Alpha nhận thực hiện công việc bảo trì các thiết bị tin học (gọi tắt là "thiết bị") cho khách hàng theo những nội dung sau:

Nâng cấp máy tính

Liên hệ

Còn hàng

Nâng cấp máy tính

  • Giá bán

  • Bảo hành

  • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm