Mực in Phun Epson (Tổng 4 sản phẩm)

Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y200 - Cyan - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

250.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y200 - Cyan - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190
 • Mực xanh
 • - 6000 trang theo tiêu chuẩn in của hãng

Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y300 - Magenta - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

250.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y300 - Magenta - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190
 • Mực hồng
 • - 6000 trang theo tiêu chuẩn in của hãng

Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y400 - Yellow - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

250.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y400 - Yellow - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190
 • Mực vàng
 • - 6000 trang theo tiêu chuẩn in của hãng

Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y100 - Black - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

300.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Mực hộp máy in phun Epson 001 - C13T03Y100 - Black - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190
 • Mực đen
 • - 7.500 trang theo tiêu chuẩn in của hãng
 • - Dùng cho máy in Epson L4150 / L4160 / L6160 / L6170 / L6190