Mã số,mã vạch (Tổng 118 sản phẩm)

ISOLT1688 Máy in kim đặc biệt: in sổ tiết kiệm, in phôi bằng, hộ chiếu Olivetti PR2+ (PR2 Plus)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

11.500.000 ₫

Chính hãng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Có tính năng in sổ tiết kiệm, in bằng tốt nghiệp, hộ chiếu . Công nghệ: 24- pin dot matrix - Tốc độ in ở mật độ 10cpi: High speed draft (HSD): 510 cps + Draft (CPS): 370 cps - Độ phận giải: 240x360 dpi
 • - Phông: OCR A- B, Roman,Sans Serif, Italic, Courier
 • - Mật độ in: 10, 12, 15, 16.6, 17.1 cpi
 • - Copies: Bản gốc + 6 bản copy

DDVDAT570 Đầu đọc mã vạch Datalogic GRYPHON LASER (D4330)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

5.143.950 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT541 Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC GRYPHON IMAGER (Gryphon D4130)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.696.650 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT530 Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon D432 Plus (2DPlus)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.827.750 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT528 Đầu đọc mã vạch Datalogic LYNX D432 RF

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

16.214.625 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM565 Máy quét mã vạch 2 chiều Symbol DS3408

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

16.773.750 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM551 Đầu đọc mã vạch 2 chiều Symbol DS6708

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

11.853.450 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL548 Đầu đọc mã vạch Metrologic (USA) MS 1890

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

11.853.450 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL547 Đầu đọc mã vạch Metrologic (USA) MS-1690

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

8.275.050 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

QS6500BT Đầu đọc mã vạch Datalogic QS 6500 BT

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

11.853.450 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVD131 Đầu đọc mã vạch Datalogic Firescan D131

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

6.306.930 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVZBX2305 Đầu đọc mã vạch 2D Zebex Z6112

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.450.000 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVZBX2302 Đầu đọc mã vạch 2D Z3152

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

7.115.000 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL549 Đầu đọc để bàn Metrologic (USA) MS 3780

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL526 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS6720

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVZBX2304 Thiết bị mã vạch Zebex Z-6170

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT538 Máy quyét để bàn Datalogic MAGELLAN 1000i

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT535 Máy quyét để bàn Datalogic MAGELLAN 1000i(2D)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM567 Máy quét mã vạch đa tia symbol LS9208

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL559 Đầu đọc để bàn Metrologic (USA) MS 3580

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL553 Đầu đọc để bàn Metrologic MS7320 Vista®

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

MIMZBA616 Máy in tem nhãn mã vạch ZEBRA Model: 105SL (300dpi)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

MIMZBA615 Máy in tem nhãn mã vạch ZEBRA Model: ZM400 (300dpi)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

39.000.000 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

MIMZBA613 Máy in tem nhãn mã vạch ZEBRA Model: ZM600

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm
1 2 3 4 5