Thương hiệu "AMD" (Tổng 15 sản phẩm)

CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz (4.4 GHz with boost) / 32MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.880.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz (4.4 GHz with boost) / 32MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)Số nhân : 6 (Core)
 • Số luồng : 12 (Thread)
 • Xung mặc định : 3.5 GHz
 • Xung chạy Boost: 4.4 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : 32MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 65 W

CPU AMD Ryzen 5 4500 3.6 GHz (4.1 GHz with boost) / 11MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.480.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 5 4500 3.6 GHz (4.1 GHz with boost) / 11MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)Số nhân : 6 (Core)
 • Số luồng : 12 (Thread)
 • Xung mặc định : 3.6 GHz
 • Xung chạy Boost: 4.1 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : L2 Cache: 3MB, L3 Cache: 8MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 65 W

CPU AMD Ryzen 3 3200G, with Wraith Stealth cooler/ 3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 4 threads / Radeon Vega 8 / 65W / Socket AM4

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.280.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 3 3200G, with Wraith Stealth cooler/ 3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 4 threads / Radeon Vega 8 / 65W / Socket AM4Dòng CPU: Ryzen thế hệ 3 Socket AM4
 • Kiến trúc : TSMC 7nm FinFET
 • Số nhân : 4 ( Core )
 • Số luồng : 4 ( Thread )
 • Xung mặc định : 3.6Ghz ( Default Clock )
 • Xung chạy Boost: 4.0Ghz ( Boost Clock )
 • Bộ nhớ đệm Cache : 6 MB ( L2+L3)
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 45-65W
 • Đồ họa tích hợp: Radeon Vega 8
 • Ra mắt : Tháng 7 /2019

CPU AMD Ryzen™ 7 5800X3D 3.4 GHz (4.5 GHz with boost) / 96MB cache / 8 cores 16 threads / socket AM4 / 105 W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

10.450.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen™ 7 5800X3D 3.4 GHz (4.5 GHz with boost) / 96MB cache / 8 cores 16 threads / socket AM4 / 105 W)Số nhân : 8 (Core)
 • Số luồng : 16 (Thread)
 • Xung mặc định : 3.4 GHz
 • Xung chạy Boost: 4.5 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : 96MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 105 W

CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân 16 luồng/Boost 5,4 GHz/40 MB Cache/TDP 105W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

9.350.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân 16 luồng/Boost 5,4 GHz/40 MB Cache/TDP 105W)Số nhân : 8 (Core)
 • Số luồng : 16 (Thread)
 • Xung mặc định : 4.5 GHz
 • Xung chạy Boost: 5.4 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : 40MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 105 W

CPU AMD Ryzen 5 5600X, with Wraith Stealth cooler / 3.7 GHz (4.6GHz Max Boost) / 35MB Cache / 6 cores, 12 threads / 65W / Socket AM4

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.880.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 5 5600X, with Wraith Stealth cooler / 3.7 GHz (4.6GHz Max Boost) / 35MB Cache / 6 cores, 12 threads / 65W / Socket AM4Socket: AM4
 • Số lõi/luồng: 6/12
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.7GHz/4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: 35MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz
 • Mức tiêu thụ điện: 65W

CPU AMD Ryzen 9 5900X / 3.7 GHz (4.8GHz Max Boost) / 70MB Cache / 12 cores, 24 threads / 105W / Socket AM4

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

9.880.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 9 5900X / 3.7 GHz (4.8GHz Max Boost) / 70MB Cache / 12 cores, 24 threads / 105W / Socket AM4
 • Socket: AM4
 • Số lõi/luồng: 12/24
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.70/4.80GHz
 • Bộ nhớ đệm: 70MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz
 • Mức tiêu thụ điện: 105W

CPU AMD Ryzen 3 PRO 4350G (tray) / 3.8 GHz (4.0GHz Max Boost) / 6MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / Socket AM4

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.150.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 3 PRO 4350G (tray) / 3.8 GHz (4.0GHz Max Boost) / 6MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / Socket AM4Socket: AM4
 • Số lõi/luồng: 4/8
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.8/4.0 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 6MB
 • Đồ họa tích hợp: Radeon™ Graphics
 • Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz
 • Mức tiêu thụ điện: 65W

CPU AMD Ryzen 7 5800X / 3.8 GHz (4.7GHz Max Boost) / 36MB Cache / 8 cores, 16 threads / 105W / Socket AM4

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

6.750.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 7 5800X / 3.8 GHz (4.7GHz Max Boost) / 36MB Cache / 8 cores, 16 threads / 105W / Socket AM4Socket: AM4
 • Số lõi/luồng: 8/16
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.80/4.70GHz
 • Bộ nhớ đệm: 32MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz
 • Mức tiêu thụ điện: 105W

CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 nhân 32 luồng/boost 5,7 GHz80MB cache/TPD 170W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

15.950.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 nhân 32 luồng/boost 5,7 GHz80MB cache/TPD 170W)Số nhân : 16 (Core)
 • Số luồng : 32 (Thread)
 • Xung mặc định : 4.5 GHz
 • Xung chạy Boost: 5.7 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : 80MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 170 W

CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 nhân 12 luồng/Boost 5,3 GHz/ 38 MB Cache/ TDP 105W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

6.680.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 nhân 12 luồng/Boost 5,3 GHz/ 38 MB Cache/ TDP 105W)Số nhân : 6 (Core)
 • Số luồng : 12 (Thread)
 • Xung mặc định : 4.7 GHz
 • Xung chạy Boost: 5.3 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : 38MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 105 W

CPU AMD Ryzen 5 5600G, with Wraith Stealth cooler/ 3.9 GHz (4.4 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / Radeon Graphics / 65W / Socket AM4

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.990.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 5 5600G, with Wraith Stealth cooler/ 3.9 GHz (4.4 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / Radeon Graphics / 65W / Socket AM4Dòng CPU: Ryzen thế hệ 5 Socket AM4
 • Kiến trúc : TSMC 7nm FinFET
 • Số nhân : 6
 • Số luồng : 12
 • Xung mặc định : 3.9Ghz ( Default Clock )
 • Xung chạy Boost: 4.4Ghz ( Boost Clock )
 • Bộ nhớ đệm Cache : 19MB ( L2+L3)
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 65W
 • GPU tích hợp: Radeon

CPU AMD Ryzen 9 5950X / 3.4 GHz (4.9GHz Max Boost) / 72MB Cache / 16 cores, 32 threads / 105W / Socket AM4

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

14.150.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 9 5950X / 3.4 GHz (4.9GHz Max Boost) / 72MB Cache / 16 cores, 32 threads / 105W / Socket AM4Socket: AM4
 • Số lõi/luồng: 16/32
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.40/4.90 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 64MB
 • Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz
 • Mức tiêu thụ điện: 105W

CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 nhân 24 luồng/boost 5,6 GHz/76 MB Cache/TDP 170W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

12.050.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 nhân 24 luồng/boost 5,6 GHz/76 MB Cache/TDP 170W)Số nhân : 12 (Core)
 • Số luồng : 24 (Thread)
 • Xung mặc định : 4.7 GHz
 • Xung chạy Boost: 5.6 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : 76MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 170 W

CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6 GHz (4.2 GHz with boost) / 16MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.550.000 ₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6 GHz (4.2 GHz with boost) / 16MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)Số nhân : 6 (Core)
 • Số luồng : 12 (Thread)
 • Xung mặc định : 3.6 GHz
 • Xung chạy Boost: 4.2 GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache : 16MB
 • Mức tiêu thụ điện năng TDP: 65 W